Wypadki drogowe – statystyki

Wypadki drogowe każdego roku prowadzą do tragicznej liczby ofiar, zginęło 1,36 miliona osób. Tylko w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku odnotowano 42 915 zgonów i 2,5 miliona obrażeń związanych z kolizjami samochodowymi. Wartość strat wynosząca 836 miliardów dolarów rocznie obejmuje koszty związane zarówno z utratą życia, jak i obrażeniami. Niewyobrażalne 50 milionów ludzi na całym świecie doznaje obrażeń w wyniku wypadków samochodowych każdego roku. Szczególnie niepokojący jest fakt, że 79% seniorów w wieku 65 lat i starszych mieszka w społecznościach zależnych od samochodów. Dodatkowo, 12 milionów osób w wieku 40 lat i powyżej w Stanach Zjednoczonych boryka się z zaburzeniami widzenia. Te liczby podkreślają pilną potrzebę podejmowania skutecznych działań w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach i zminimalizowania skutków tragicznych wypadków drogowych.

Waymo Driver zmniejsza liczbę obrażeń i ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym

Waymo, firma zajmująca się rozwojem technologii w pełni autonomicznej jazdy, twierdzi, że jej Waymo Driver już teraz przyczynia się do zmniejszenia liczby obrażeń i ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym w miejscach, gdzie obecnie działa. Waymo Driver to system sztucznej inteligencji, który steruje pojazdami bez udziału ludzkiego kierowcy.

Samochody autonomiczne a bezpieczeństwo

Firma Waymo stawia na rygorystyczne i innowacyjne praktyki bezpieczeństwa, które są tak samo ważne jak jej technologia. Waymo opracowało kompleksowy program bezpieczeństwa, który kieruje testowaniem i rozwojem technologii w pełni autonomicznej jazdy.

Waymo ma na celu zmniejszenie liczby obrażeń i ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym poprzez bezpieczną i odpowiedzialną jazdę, a także staranne zarządzanie ryzykiem wraz ze skalowaniem swoich operacji.

Waymo uważa, że technologia w pełni autonomicznej jazdy jest obiecującym krokiem w kierunku zapewnienia zrównoważonej i czystej przyszłości energetycznej.

Waymo publikuje nowe narzędzie do oceny bezpieczeństwa pojazdów autonomicznych

Firma Waymo, lider w dziedzinie technologii samochodów autonomicznych, opublikowała nowy dokument, w którym przedstawia swoje podejście do budowania wiarygodnego przypadku bezpieczeństwa dla swojego systemu Waymo Driver. Dokument ten ma na celu zwiększenie przejrzystości i zaufania do branży pojazdów autonomicznych (AV), a także zachęcenie do dialogu z regulatorami i organizacjami normalizacyjnymi.

Pojazdy autonomiczne na drogach publicznych

Przypadek bezpieczeństwa to formalny sposób wyjaśnienia, jak firma określa, że system AV jest na tyle bezpieczny, że może być wdrożony na drogach publicznych bez kierowcy ludzkiego, i zawiera dowody na poparcie tego stwierdzenia. Obejmuje on wyjaśnienie systemu, metodologii użytych do jego opracowania, metryk użytych do jego walidacji i rzeczywistych wyników testów walidacyjnych.

Waymo twierdzi, że jego podejście do przypadku bezpieczeństwa jest nowatorskie i dokładne, ponieważ nie tylko wykazuje, jak system jest gotowy do wdrożenia, ale także uzasadnia, że kryteria akceptacji są wystarczające, a metody oceny są wiarygodne. Podejście to opiera się na trzech komplementarnych perspektywach: warstwowym, dynamicznym i wiarygodnym podejściu do bezpieczeństwa.

Rozwój systemów pojazdów autonomicznych AV

Waymo ma nadzieję, że jego narzędzie do oceny bezpieczeństwa będzie przydatne dla innych firm rozwijających systemy AV, a także dla regulatorów, którzy będą mogli lepiej zrozumieć i porównywać różne ramy bezpieczeństwa proponowane w branży. Waymo zobowiązuje się również do dalszego udostępniania informacji na temat swoich metodologii i wyników bezpieczeństwa, aby przyczynić się do rozwoju autonomicznej mobilności.

Z rekordową liczbą niemal 43 000 zgonów i 2,5 miliona obrażeń tylko w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku, uważa się, że technologia autonomicznej jazdy ma potencjał ratowania życia i poprawiania opcji mobilności dla milionów ludzi.

Dane do chwili obecnej wskazują, że Waymo Driver redukuje liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych w miejscach, gdzie jest w użyciu, i firma dąży do bezpiecznego kontynuowania projektowania i wdrożenia systemu, aby pomóc większej liczbie ludzi w różnych miejscach.

Skomentuj ten wpis