Co to są czasowniki nieregularne i mocne w języku angielskim?

W języku angielskim zarówno czasowniki nieregularne, jak i mocne to terminy odnoszące się do czasowników, które w formach przeszłych nie przyjmują regularnej końcówki „-ed”. Chociaż w literaturze i w rozmowach na ten temat terminy te są często używane zamiennie, tradycyjnie mają one nieco różne znaczenie.

 1. Czasowniki nieregularne (Irregular verbs): Są to czasowniki, które nie przyjmują regularnej końcówki „-ed” w czasie past simple (przeszłym prostym) oraz w czasie past participle (imiesłowu przeszłym). Dla przykładu:
  • Go – Went – Gone
  • Be – Was/Were – Been
  • Eat – Ate – Eaten
 2. Czasowniki mocne (Strong verbs): Chociaż ten termin jest mniej powszechny, tradycyjnie odnosi się do grupy czasowników nieregularnych, które zmieniają swój główny samogłoskę w formie przeszłej. W wielu przypadkach te zmiany samogłoskowe są dziedzictwem staroangielskiego systemu koniugacji. Przykłady:
  • Sing – Sang – Sung
  • Drive – Drove – Driven
  • Swim – Swam – Swum

Niektóre czasowniki nieregularne nie zmieniają samogłoski w ten sposób i dlatego nie są tradycyjnie uważane za „mocne” (chociaż w praktyce wiele osób nie rozróżnia tych dwóch kategorii). Przykład:

 • Put – Put – Put
 • Let – Let – Let

Aby prawidłowo używać czasowników nieregularnych i mocnych w języku angielskim, trzeba się ich nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlegają one regularnym wzorom koniugacji.

Jakie są 3 formy czasowników nieregularnych angielskich w tabeli?

Tabela czasowników nieregularnych w języku angielskim przedstawia trzy formy każdego czasownika: formę podstawową/bezokolicznik (infinitive), formę przeszłą (past simple) oraz formę imiesłowu przeszłego (past participle). Oto kilka przykładów:

InfinitivePast SimplePast Participle
bewas/werebeen
comecamecome
drinkdrankdrunk
eatateeaten
gowentgone
knowknewknown
read [ri:d]read [red]read [red]
seesawseen
taketooktaken
writewrotewritten

To tylko niewielka część tabeli czasowników nieregularnych. Istnieje wiele innych czasowników nieregularnych, które należy nauczyć się na pamięć, aby prawidłowo używać ich w różnych czasach gramatycznych. W wielu podręcznikach do nauki języka angielskiego znajdują się pełne tabele czasowników nieregularnych, które można przestudiować.

Pełną tabelę oraz wersję pdf do druku znajdziecie też po kliknięciu w poniższy przycisk.Czasowniki nieregularne angielski – jak się nauczyć?

Nauka czasowników nieregularnych w języku angielskim może być wyzwaniem, ale istnieje kilka strategii, które mogą ułatwić ten proces:

 1. Codzienna Praktyka: Powtarzaj listę czasowników codziennie. Zacznij od kilku na raz, a z czasem dodawaj więcej do swojej listy. Regularne powtarzanie jest kluczem do zapamiętania.
 2. Twórz Karty: Używaj fiszek lub aplikacji do nauki słówek (np. Anki, Quizlet). Na jednej stronie napisz podstawową formę czasownika, a na drugiej formę przeszłą i imiesłowu przeszłego. Przeglądaj je codziennie.
 3. Utwórz Historie lub Zdania: Wymyślaj zdania lub krótkie historie, które wykorzystują różne formy czasowników. Pomaga to w utrwaleniu ich w kontekście.
 4. Posłuchaj i Powtórz: Słuchanie i powtarzanie form czasowników nieregularnych w kontekście językowym może pomóc w ich zapamiętaniu. Możesz na przykład słuchać piosenek, które wykorzystują wiele form nieregularnych.
 5. Ćwiczenia Online: Istnieje wiele stron internetowych i aplikacji dedykowanych nauce języka angielskiego, które oferują interaktywne ćwiczenia z czasownikami nieregularnymi.
 6. Grupy Nieregularne: Niektóre czasowniki mają podobne formy przeszłe. Grupowanie ich razem może pomóc w nauce. Na przykład: „begin-began-begun”, „sing-sang-sung”, „swim-swam-swum”.
 7. Zapisuj: Zapisuj nowe formy, które spotykasz podczas czytania czy słuchania. W ten sposób będziesz miał okazję do regularnej praktyki.
 8. Znajdź Partnera do Nauki: Ćwiczenie z kimś innym może pomóc w utrwaleniu materiału. Możesz na przykład przepytywać się nawzajem z form czasowników.
 9. Zastosuj w Praktyce: Staraj się używać czasowników nieregularnych w codziennych rozmowach, pisaniu czy myśleniu po angielsku. Im częściej będziesz ich używać, tym łatwiej je zapamiętasz.
 10. Nie Zniechęcaj się: Pamiętaj, że nauka czasowników nieregularnych to proces. Nie zniechęcaj się, jeśli nie jesteś w stanie zapamiętać wszystkich od razu. Regularna praktyka przyniesie efekty.

Na koniec warto pamiętać, że każdy ma swoje własne metody nauki, więc eksperymentuj i zobacz, które metody działają dla Ciebie najlepiej!

Nauka angielskiego - czasowniki nieregularne

Po co uczyć się czasowników nieregularnych w języku angielskim?

Czasowniki nieregularne odgrywają kluczową rolę w języku angielskim, a ich poprawne używanie jest niezbędne do tworzenia poprawnych konstrukcji gramatycznych w mowie i piśmie. Oto kilka powodów, dla których warto nauczyć się czasowników nieregularnych w języku angielskim:

 1. Częstość Używania: Wiele czasowników nieregularnych to podstawowe i często używane słowa w języku angielskim. Przykłady takich czasowników to „be”, „have”, „go”, „see” i „take”. Jeśli nie znasz ich form nieregularnych, trudno będzie komunikować się płynnie i poprawnie.
 2. Zrozumienie Tekstów: Czasowniki nieregularne pojawiają się w wielu tekstach, zarówno pisanych, jak i mówionych. Aby w pełni zrozumieć, co ktoś mówi lub co jest napisane, musisz znać formy przeszłe tych czasowników.
 3. Tworzenie Poprawnych Konstrukcji Gramatycznych: Wiele czasów w języku angielskim, takich jak Present Perfect (czas teraźniejszy dokonany) czy Past Simple (czas przeszły prosty), wymaga używania form przeszłych czasowników nieregularnych. Aby tworzyć zdania w tych czasach, musisz znać odpowiednie formy czasowników.
 4. Brzmienie Bardziej Naturalnie: Osoby, które płynnie posługują się językiem angielskim, używają czasowników nieregularnych automatycznie. Znajomość tych form pozwala brzmieć bardziej naturalnie i płynnie w konwersacji.
 5. Unikanie Nieporozumień: Błędne użycie formy czasownika może prowadzić do nieporozumień. Na przykład, jeśli powiesz „I have saw” zamiast „I have seen”, to choć większość ludzi zrozumie, o co Ci chodzi, brzmi to niegramatycznie i może wprowadzać w błąd.
 6. Budowanie Pewności Siebie: Znajomość czasowników nieregularnych i umiejętność ich poprawnego użycia zwiększa pewność siebie podczas komunikowania się w języku angielskim.
 7. Egzaminy i Testy: Jeśli zamierzasz przystąpić do jakiegokolwiek egzaminu z języka angielskiego, takiego jak IELTS, TOEFL czy FCE, znajomość czasowników nieregularnych jest niezbędna, aby zdobyć wysoką punktację.

W skrócie, nauka czasowników nieregularnych jest fundamentalnym krokiem w procesie opanowywania języka angielskiego, zarówno dla celów komunikacyjnych, jak i akademickich.

Wpis zawiera linki partnerskie szkoły językowej Paroli.

Skomentuj ten wpis