BRICS, skrót od Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Południowej Afryki, to grupa krajów rozwijających się, które dążą do stworzenia nowego systemu monetarnego, zwiększenia roli państw rozwijających się w instytucjach finansowych oraz reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od momentu dołączenia Południowej Afryki w 2011 roku, skrót BRIC został zmieniony na BRICS. Mimo że BRICS nie tworzą politycznego sojuszu ani formalnej organizacji handlowej podobnej do Unii Europejskiej, te kraje mają zróżnicowane cechy gospodarcze. Rosja opiera się na zasobach naturalnych, Chiny są oparte na eksporcie, Indie mają gospodarkę zorientowaną na konsumentów, Brazylia posiada rozwiniętą strukturę gospodarczą, a Południowa Afryka jest najszybciej rozwijającym się regionem Afryki. W 2024 roku do BRICS dołączą Arabia Saudyjska, Argentyna, Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, co jest ważną decyzją podjętą na szczycie w Johannesburgu. Rozszerzenie BRICS ma na celu uwzględnienie ważnych graczy z Afryki i Bliskiego Wschodu, a nowi członkowie przyniosą regionalne przywództwo i wpływy do grupy.

Czym jest BRICS?

Cele tych krajów to stworzenie nowego systemu monetarnego, zwiększenie roli krajów rozwijających się w globalnych instytucjach finansowych oraz reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warto jednak zaznaczyć, że kraje BRICS nie tworzą sojuszu politycznego ani formalnej organizacji handlowej, podobnej do Unii Europejskiej.

Historia i znaczenie nazwy BRICS

BRICS, pierwotnie znane jako BRIC, zostało utworzone w 2001 roku przez grupę ekonomistów z banku Goldman Sachs. Wtedy to zauważono rosnącą siłę gospodarczą tych czterech krajów i ich potencjał do wpływania na światową gospodarkę. W 2011 roku Południowa Afryka dołączyła do grupy, zmieniając nazwę na BRICS.

Cele BRICS

Głównym celem BRICS jest zwiększenie wpływu i roli krajów rozwijających się w globalnych sprawach. Chcą stworzyć nowy system monetarny, który byłby mniej zależny od dominacji dolarowej. Ponadto, BRICS dąży do większego udziału krajów rozwijających się w globalnych instytucjach finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych jest również jednym z priorytetów BRICS.

Członkowie BRICS

Obecnie BRICS składa się z pięciu krajów: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Południowej Afryki. Każdy z tych krajów ma unikalne cechy ekonomiczne i społeczno-gospodarcze. Rosja opiera się na zasobach naturalnych, Chiny są gospodarką opartą na eksporcie, Indie mają gospodarkę opartą na konsumpcji, Brazylia ma rozwiniętą strukturę gospodarczą, a Południowa Afryka jest najszybciej rozwijającym się regionem Afryki.

Członkowie BRICS

Różnorodność ekonomiczna w BRICS

Członkowie BRICS mają zróżnicowane cechy ekonomiczne. Rosja jest jednym z największych producentów ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie, co przynosi im znaczne dochody z eksportu surowców. Chiny są największym eksporterem na świecie i stanowią główne źródło taniej siły roboczej. Indie mają ogromny rynek wewnętrzny i rosnący sektor usług, co przyczynia się do ich wzrostu gospodarczego. Brazylia ma rozwinięty sektor rolny, przemysłowy i usługowy, a Południowa Afryka jest ważnym producentem minerałów, takich jak złoto, platyna i diamenty.

W sumie, BRICS to grupa krajów o różnorodnych cechach ekonomicznych, które współpracują w celu zwiększenia swojego wpływu na światową gospodarkę.

Rozszerzenie BRICS i przyszłe zmiany

W przeciwieństwie do Unii Europejskiej, BRICS nie tworzą sojuszu politycznego ani formalnej organizacji handlowej. Każde z tych państw ma swoje unikalne cechy gospodarcze: Rosja opiera się na zasobach naturalnych, Chiny są oparte na eksporcie, Indie mają gospodarkę napędzaną konsumpcją, Brazylia ma rozwiniętą strukturę gospodarczą, a RPA jest najszybciej rozwijającym się regionem w Afryce.

Przewidywane zmiany członków BRICS

Wraz z nadchodzącym rokiem 2024 do BRICS dołączą nowi członkowie, w tym Arabia Saudyjska, Argentyna, Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Było 23 oficjalnych kandydatów do członkostwa, a kilka innych wyraziło zainteresowanie. Każdy z tych państw wniesie swoje regionalne przywództwo i wpływy do grupy. Jest to istotna decyzja podjęta na szczycie w Johannesburgu. Chiny chcą przekształcić BRICS w duży blok konkurencyjny dla grupy G7, jednak nie wszyscy członkowie BRICS zgadzają się z tym celem. Indie, Brazylia i RPA są niepewne wobec antagonizowania Zachodu. Rozszerzenie BRICS ma na celu uwzględnienie ważnych graczy z Afryki i Bliskiego Wschodu. Nazwa rozszerzonej grupy nie została jeszcze ustalona, ale może pozostać jako BRICS lub dodać „plus” do nazwy.

Zalety i kontrowersje związane z rozszerzeniem BRICS

Rozszerzenie BRICS niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i kontrowersje. Jedną z głównych zalet jest zwiększenie wpływu tych krajów na arenie międzynarodowej. Nowi członkowie BRICS przyczynią się do zwiększenia różnorodności i regionalnej reprezentacji w grupie. Będą mieli również możliwość współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarczego i politycznego. Ponadto, rozszerzenie BRICS może przynieść korzyści handlowe i inwestycyjne dla wszystkich zaangażowanych państw.

Jednak rozszerzenie BRICS budzi również kontrowersje. Niektóre kraje członkowskie, takie jak Indie, Brazylia i RPA, obawiają się antagonizowania Zachodu i ewentualnych reperkusji gospodarczych. Istnieją również obawy dotyczące jednolitości celów i interesów w grupie, zwłaszcza w kontekście różnic gospodarczych, politycznych i strategicznych między nowymi członkami BRICS. Jednak przyszłe zmiany w BRICS mogą przynieść korzyści gospodarcze i polityczne, jeśli zostaną odpowiednio zarządzane i uwzględnione różnice i wspólne cele wszystkich państw członkowskich.

Nowi gracze z Afryki i Bliskiego Wschodu

Rozszerzenie BRICS o nowych członków z Afryki i Bliskiego Wschodu przyniesie grupie silnych graczy z tych regionów. Arabia Saudyjska, Iran i Egipt są ważnymi graczami na Bliskim Wschodzie, posiadającymi strategiczne zasoby i wpływy na arenie międzynarodowej. Argentyna, Etiopia i Zjednoczone Emiraty Arabskie również wniosą swoje regionalne przywództwo i perspektywy do grupy. Te nowe członkostwa przyczynią się do większego zróżnicowania i reprezentacji w BRICS, a także umocnią wpływy tych państw w globalnych negocjacjach politycznych i gospodarczych.

W podsumowaniu, rozszerzenie BRICS o nowych członków z Afryki i Bliskiego Wschodu przyniesie zarówno korzyści, jak i wyzwania. Wzrost wpływu tych krajów na arenie międzynarodowej może przynieść korzyści ekonomiczne i polityczne, ale jednocześnie może rodzić kontrowersje i różnice w celach i interesach. Kluczowe będzie odpowiednie zarządzanie rozszerzonym BRICS, uwzględnienie różnorodności i wspólne dążenie do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i politycznego.

Spotkania BRICS

BRICS to skrót odnoszący się do Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA (Republiki Południowej Afryki). Celem tych państw jest stworzenie nowego systemu monetarnego, zwiększenie roli krajów rozwijających się w globalnych instytucjach finansowych oraz reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od czasu dołączenia RPA w 2011 roku, skrót BRIC został zmieniony na BRICS.

Historia spotkań BRICS

Spotkania państw BRICS mają długą historię. Poniżej przedstawiamy daty, kraje, miasta i przywódców związanych z tymi ważnymi wydarzeniami:

 • 2009: Pierwsze spotkanie BRIC odbyło się w Jekaterynburgu, Rosja. Wzięli w nim udział przywódcy Brazylii, Rosji, Indii i Chin.
 • 2010: Drugie spotkanie BRIC odbyło się w Brazylii, w mieście Brasília. Przywódcy tych czterech państw spotkali się, aby omówić kwestie gospodarcze i polityczne.
 • 2011: W Sanya, Chinach, odbyło się trzecie spotkanie BRICS, podczas którego do grona przywódców dołączył prezydent RPA.
 • 2012: Czwarte spotkanie BRICS odbyło się w New Delhi, Indiach. Przywódcy tych państw dyskutowali na temat współpracy gospodarczej i politycznej.
 • 2013: Piąte spotkanie BRICS miało miejsce w Durbanie, RPA. Przywódcy tych państw omawiali kwestie dotyczące rozwoju gospodarczego i politycznego.
 • 2014: Spotkanie BRICS odbyło się w Fortalezie, Brazylii. Przywódcy tych państw rozmawiali o wzmacnianiu współpracy w różnych dziedzinach.
 • 2015: Siódme spotkanie BRICS miało miejsce w Ufie, Rosji. Przywódcy tych państw omawiali kwestie dotyczące bezpieczeństwa i rozwoju.
 • 2016: Spotkanie BRICS odbyło się w Goa, Indiach. Przywódcy tych państw rozmawiali o współpracy w dziedzinie handlu i inwestycji.
 • 2017: Spotkanie BRICS odbyło się w Xiamen, Chinach. Przywódcy tych państw rozmawiali o kwestiach dotyczących globalnego rozwoju i współpracy.
 • 2018: Spotkanie BRICS miało miejsce w Johannesburgu, RPA. Przywódcy tych państw omawiali kwestie związane z rozwojem gospodarczym i współpracą w dziedzinie technologii.
 • 2019: Spotkanie BRICS odbyło się w Brazylii, w mieście Brasília. Przywódcy tych państw rozmawiali o wzmacnianiu współpracy w dziedzinie handlu, inwestycji i technologii.
 • 2020: Spotkanie BRICS miało miejsce w Rosji, w mieście Kazań. Przywódcy tych państw omawiali kwestie związane z odbudową gospodarki po pandemii COVID-19.

Daty, kraje, miasta i przywódcy

 • 2009: Jekaterynburg, Rosja. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny.
 • 2010: Brasília, Brazylia. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny.
 • 2011: Sanya, Chiny. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny, RPA.
 • 2012: New Delhi, Indie. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny, RPA.
 • 2013: Durban, RPA. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny, RPA.
 • 2014: Fortaleza, Brazylia. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny, RPA.
 • 2015: Ufa, Rosja. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny, RPA.
 • 2016: Goa, Indie. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny, RPA.
 • 2017: Xiamen, Chiny. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny, RPA.
 • 2018: Johannesburg, RPA. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny, RPA.
 • 2019: Brasília, Brazylia. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny, RPA.
 • 2020: Kazań, Rosja. Przywódcy: Brazylii, Rosji, Indii, Chiny, RPA.

Spotkania państw BRICS odgrywają istotną rolę w kształtowaniu przyszłości globalnej współpracy i rozwoju gospodarczego. W kolejnych latach można spodziewać się dalszych spotkań, na których omawiane będą kluczowe kwestie dotyczące polityki, gospodarki i innych dziedzin.

Rola BRICS na arenie światowej

BRICS ma ambitne zamierzenia dotyczące nowego systemu monetarnego, zwiększenia roli państw rozwijających się w globalnych instytucjach finansowych oraz reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zamierzenia BRICS w kontekście nowego systemu monetarnego

Jednym z głównych celów BRICS jest stworzenie nowego systemu monetarnego, który byłby alternatywą dla dominującego systemu opartego na dolarze amerykańskim. Państwa BRICS chcą uniezależnić się od wpływu dolara i stworzyć bardziej zrównoważony system finansowy. W ramach tego zamierzenia rozważane są różne opcje, takie jak utworzenie wspólnej waluty lub stworzenie systemu clearingowego opartego na walutach narodowych.

Zwiększenie roli państw rozwijających się w instytucjach finansowych

BRICS dąży również do zwiększenia roli państw rozwijających się w globalnych instytucjach finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) czy Bank Światowy. Państwa te chcą mieć większy wpływ na podejmowane decyzje i politykę finansową, aby lepiej odzwierciedlały potrzeby i interesy krajów rozwijających się.

Reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych

Kolejnym ważnym obszarem, na którym skupiają się państwa BRICS, jest reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Chcą one, aby struktura ONZ odzwierciedlała rzeczywistość współczesnego świata i była bardziej reprezentatywna dla państw rozwijających się. BRICS dąży do zwiększenia swojego wpływu i udziału w organach decyzyjnych ONZ, takich jak Rada Bezpieczeństwa.

Grupa państw BRICS nie tworzy jednak formalnego sojuszu politycznego czy stowarzyszenia handlowego, podobnie jak Unia Europejska. Państwa BRICS mają zróżnicowane cechy gospodarcze – Rosja opiera swoją gospodarkę na zasobach naturalnych, Chiny są gospodarką opartą na eksporcie, Indie mają gospodarkę zorientowaną konsumencko, Brazylia posiada rozwiniętą strukturę gospodarczą, a Południowa Afryka jest najszybciej rozwijającym się regionem Afryki.

Warto również wspomnieć, że państwa BRICS regularnie spotykają się na szczeblu szczytu, na którym omawiane są różne kwestie dotyczące współpracy i strategii. W artykule wymienione są daty, kraje, miasta i przywódcy związani z tymi spotkaniami.

W 2024 roku do grona BRICS dołączą nowe państwa, takie jak Arabia Saudyjska, Argentyna, Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Decyzja o rozszerzeniu BRICS jest ważnym krokiem podejmowanym podczas szczytu w Johannesburgu. Wprowadzenie Iranu do tej grupy było inicjatywą Chin, a poparło je Rosja. Jednak Indie, Brazylia i Południowa Afryka są niepewne, obawiając się antagonizowania Zachodu.

Rozszerzenie BRICS

Rozszerzenie BRICS ma na celu uwzględnienie ważnych graczy z Afryki i Bliskiego Wschodu. Nowi członkowie przyniosą ze sobą regionalne przywództwo i wpływ na tę grupę. Nazwa rozszerzonej grupy jeszcze nie została ustalona, ale może pozostać jako BRICS lub dodać „plus” do nazwy.

Obecnie odbywa się szczyt BRICS w Johannesburgu, w Południowej Afryce, na którym omawiane są potencjalne rozszerzenia grupy. Państwa BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka, doświadczają szybkiego wzrostu gospodarczego i rozwoju, co zwiększa ich zbiorowy wpływ i ambicje. W 2020 roku państwa BRICS przewyższyły państwa G7 pod względem PKB mierzonego paritetem siły nabywczej (PPP). Jednakże państwa BRICS wciąż pozostają w tyle za państwami G7 pod względem PKB per capita. Żadne z państw BRICS nie dorównuje nawet najmniejszemu państwu G7, Japonii, jeśli chodzi o PKB per capita. Chiny, największa gospodarka w grupie BRICS i druga największa na świecie, mają PKB per capita znacznie niższe niż Stany Zjednoczone.

Porównanie BRICS z innymi blokami gospodarczymi

W ostatnich latach BRICS, skrót od Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki, zyskało na znaczeniu jako jedna z najważniejszych grup gospodarczych na świecie. Celem państw BRICS jest stworzenie nowego systemu walutowego, zwiększenie roli krajów rozwijających się w globalnych instytucjach finansowych oraz reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Brak politycznego sojuszu czy formalnej stowarzyszenia handlowego

Warto zaznaczyć, że państwa BRICS nie tworzą politycznego sojuszu ani formalnego stowarzyszenia handlowego, takiego jak Unia Europejska. Jest to ważne rozróżnienie, ponieważ BRICS nie ma takiej samej struktury instytucjonalnej jak inne bloki gospodarcze. Niemniej jednak, państwa BRICS regularnie spotykają się na szczeblu szczytu, aby omówić kwestie dotyczące współpracy gospodarczej i politycznej.

Charakterystyki ekonomiczne państw BRICS

Państwa BRICS mają zróżnicowane cechy gospodarcze. Rosja opiera się na zasobach naturalnych, Chiny są silnie uzależnione od eksportu, Indie mają gospodarkę opartą na konsumpcji, Brazylia ma rozwiniętą strukturę gospodarczą, a Republika Południowej Afryki jest najszybciej rozwijającym się regionem w Afryce. Te różnice w strukturze gospodarczej wpływają na różne aspekty wzrostu gospodarczego i rozwoju w poszczególnych krajach BRICS.

Porównanie z Unią Europejską i G7

Warto porównać państwa BRICS z innymi ważnymi blokami gospodarczymi, takimi jak Unia Europejska i G7. W 2020 roku państwa BRICS przewyższyły kraje G7 pod względem łącznego PKB mierzonego w parze siły nabywczej (PPP). Jednak państwa BRICS wciąż pozostają w tyle za krajami G7 pod względem PKB per capita. Żadne z państw BRICS nie dorównuje nawet najmniejszemu krajowi G7, Japonii, pod względem PKB per capita.

Należy również zauważyć, że Chiny, największa gospodarka w grupie BRICS i druga co do wielkości na świecie, ma PKB per capita znacznie niższe niż Stany Zjednoczone. To pokazuje, że mimo dynamicznego wzrostu gospodarczego, państwa BRICS wciąż mają wyzwania związane z nierównością dochodową i rozwojem społecznym.

Podsumowując, państwa BRICS odgrywają coraz większą rolę w światowej gospodarce i polityce. Ich różnice w strukturze gospodarczej i poziomie rozwoju stanowią zarówno wyzwania, jak i możliwości współpracy. Porównanie BRICS z innymi blokami gospodarczymi, takimi jak Unia Europejska i G7, pozwala lepiej zrozumieć ich miejsce w globalnym układzie gospodarczym i politycznym.

Wpływ BRICS na światową gospodarkę

Wpływ BRICS na światową gospodarkę

Państwa BRICS – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA – odgrywają coraz większą rolę w światowej gospodarce. Dynamiczny wzrost gospodarczy tych państw oraz ich zróżnicowane cechy ekonomiczne mają istotny wpływ na globalne układy finansowe. W porównaniu do krajów G7, państwa BRICS osiągają wyższy wzrost PKB, co świadczy o ich rosnącej siły i ambicjach na arenie międzynarodowej.

Dynamiczny wzrost gospodarczy państw BRICS

Państwa BRICS charakteryzują się znaczącym wzrostem gospodarczym, który przyczynia się do ich globalnej siły. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA odnotowują dynamiczny rozwój w różnych sektorach gospodarki. Na przykład Chiny, największa gospodarka w grupie BRICS i druga na świecie, opiera się na eksporcie, podczas gdy Indie mają napędzaną konsumpcją gospodarkę. RPA z kolei jest najszybciej rozwijającym się regionem w Afryce. Ta różnorodność cech ekonomicznych przyczynia się do wzrostu potencjału gospodarczego państw BRICS.

Przewaga BRICS nad państwami G7 w kontekście PKB

Wzrost gospodarczy państw BRICS przekłada się na ich rosnące znaczenie w kontekście światowego PKB. W roku 2020 państwa BRICS przewyższyły państwa G7 pod względem łącznego PKB mierzonego parytetem siły nabywczej (PPP). To ważne osiągnięcie, które świadczy o rosnącej sile tych państw i ich zdolności do rywalizacji na arenie międzynarodowej.

Porównanie PKB na mieszkańca

Mimo dynamicznego wzrostu gospodarczego, państwa BRICS wciąż pozostają w tyle za państwami G7 pod względem PKB na mieszkańca. Żadne z państw BRICS nie dorównuje nawet najmniejszemu państwu G7, Japonii, pod względem PKB na mieszkańca. Nawet Chiny, największa gospodarka w grupie BRICS i druga na świecie, mają znacznie niższe PKB na mieszkańca niż Stany Zjednoczone.

Wpływ państw BRICS na światową gospodarkę jest niezaprzeczalny, a ich rola nadal rośnie. Dynamiczny wzrost gospodarczy, przewaga w kontekście PKB oraz różnice w PKB na mieszkańca stanowią istotne czynniki wpływające na globalne układy finansowe. Państwa BRICS są ważnymi graczami na arenie międzynarodowej i ich znaczenie będzie się tylko zwiększać w przyszłości.

Możliwości i wyzwania dla BRICS

BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki, to grupa krajów, które odgrywają coraz większą rolę w dzisiejszym świecie. Każdy z tych krajów ma swoje unikalne cechy gospodarcze, które wpływają na dynamikę grupy. Rosja polega na zasobach naturalnych, Chiny opierają się na eksporcie, Indie mają gospodarkę opartą na konsumpcji, Brazylia posiada rozwiniętą strukturę gospodarczą, a Republika Południowej Afryki jest najszybciej rozwijającym się regionem Afryki.

Dążenie Chin do przekształcenia BRICS w rywalizujący blok z G7

Chiny dążą do przekształcenia BRICS w duży blok konkurencyjny dla grupy G7, czyli państw zachodnich. Chociaż nie wszyscy członkowie BRICS zgadzają się z tym celem, to Chiny próbują wprowadzić nowe zasady i zwiększyć swoje wpływy w grupie. Ich plan zakłada przyciągnięcie innych ważnych graczy z Afryki i Bliskiego Wschodu do rozszerzonego BRICS.

Obawy i opory Indii, Brazylii i Republiki Południowej Afryki

Jednakże, Indie, Brazylia i Republika Południowej Afryki mają obawy i opory co do antagonizowania Zachodu. Te kraje obawiają się, że zbytnie przeciwstawianie się grupie G7 może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla ich relacji z państwami zachodnimi. Pomimo tych obaw, nie można ignorować rosnącego wpływu tych trzech krajów w grupie BRICS.

Rola rozszerzenia BRICS w kontekście Afryki i Bliskiego Wschodu

Decyzja o rozszerzeniu BRICS jest ważnym krokiem podjętym na szczycie w Johannesburgu. Celem rozszerzenia jest włączenie do grupy ważnych graczy z Afryki i Bliskiego Wschodu. Nowi członkowie przyniosą ze sobą regionalne przywództwo i wpływ, co wzmocni pozycję BRICS na arenie międzynarodowej. Nazwa rozszerzonej grupy jeszcze nie została ustalona, ale może pozostać jako BRICS lub dodać „plus” do nazwy.

W sumie, BRICS to grupa krajów, która dynamicznie rozwija się i zyskuje coraz większy wpływ na światową scenę. Dążenie Chin do przekształcenia BRICS w konkurencyjny blok z G7 oraz obawy innych członków grupy stanowią zarówno możliwości, jak i wyzwania dla BRICS. Rozszerzenie grupy o ważnych graczy z Afryki i Bliskiego Wschodu dodatkowo wzmocni pozycję BRICS na arenie międzynarodowej.

5/5 - (Ocen: 1)

Dodaj komentarz