Czym jest work-life balance?

Work-life balance odnosi się do umiejętności równoważenia wymagań pracy i życia osobistego w taki sposób, aby osiągnąć poczucie dobrego samopoczucia i spełnienia. Oznacza to, że pracownik powinien mieć wystarczająco dużo czasu na pracę, ale także na rodzinę, przyjaciół, hobby i inne aktywności, które przynoszą mu przyjemność.

Praca jest ważna, ale nie powinna dominować nad życiem osobistym, ponieważ może to prowadzić do wypalenia zawodowego, problemów zdrowotnych i pogorszenia relacji z bliskimi. Dlatego tak ważne jest, aby pracodawcy zapewniali swoim pracownikom elastyczne harmonogramy, urlopy, szkolenia oraz inne korzyści, które pomogą im osiągnąć równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Przeciętna roczna liczba godzin przepracowanych przez pracownika w 2021 roku – kraje Unii Europejskiej

Oto lista przeciętnej rocznej liczby godzin przepracowanych przez pracowników w krajach Unii Europejskiej w 2021 roku, według danych Eurostatu:

 1. Grecja – 2028 godzin
 2. Polska – 1928 godzin
 3. Węgry – 1893 godziny
 4. Chorwacja – 1852 godziny
 5. Czechy – 1823 godziny
 6. Słowacja – 1801 godzin
 7. Bułgaria – 1772 godziny
 8. Portugalia – 1769 godzin
 9. Rumunia – 1747 godzin
 10. Cypr – 1728 godzin
 11. Litwa – 1709 godzin
 12. Łotwa – 1691 godzin
 13. Hiszpania – 1674 godziny
 14. Estonia – 1658 godzin
 15. Włochy – 1643 godziny
 16. Malta – 1628 godzin
 17. Austria – 1625 godzin
 18. Niemcy – 1619 godzin
 19. Belgia – 1608 godzin
 20. Francja – 1577 godzin
 21. Holandia – 1569 godzin
 22. Luksemburg – 1497 godzin
 23. Dania – 1411 godzin
 24. Finlandia – 1383 godziny
 25. Szwecja – 1372 godziny

Warto zaznaczyć, że te dane są jedynie szacunkowe, a faktyczna liczba godzin przepracowanych może się różnić w zależności od branży, sektora i indywidualnych umów pracowniczych.

Dyrektywa europejska 2019/1158

Dyrektywa europejska 2019/1158, znana również jako „dyrektywa work-life balance” lub „dyrektywa o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym pracowników i pracownic”, została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w 2019 roku. Celem dyrektywy jest poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników poprzez wprowadzenie minimalnych standardów dotyczących elastycznych harmonogramów pracy, czasu wolnego i wakacji.

Dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie UE zapewniły pracownikom prawo do elastycznego harmonogramu pracy, umożliwiającego łatwiejsze pogodzenie życia zawodowego i prywatnego. Ponadto, dyrektywa wymaga, aby pracownicy mieli prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanej przerwy między zmianami, a także do co najmniej czternastu dni wolnych w ciągu roku.

Dyrektywa europejska 2019/1158 została zatwierdzona w celu poprawy jakości życia pracowników i ich zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Wdrożenie dyrektywy jest obowiązkowe dla państw członkowskich UE i powinno zostać zrealizowane do 2 sierpnia 2022 roku.

work-life-balance

Cele work-life balance po stronie pracodawcy

Dbanie o work-life balance wśród pracowników przynosi wiele korzyści dla pracodawców. Oto kilka celów, które mogą motywować pracodawców do promowania work-life balance:

Poprawa jakości pracy

Pracownicy, którzy mają równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, zazwyczaj są bardziej zmotywowani, produktywni i kreatywni w pracy. Pracodawcy, którzy promują work-life balance, mogą oczekiwać poprawy jakości pracy i lepszych wyników.

Redukcja absencji i zwolnień

Pracownicy, którzy mają zrównoważone życie prywatne i zawodowe, są mniej narażeni na wypalenie zawodowe, stres i problemy zdrowotne. Promowanie work-life balance może pomóc w redukcji absencji i zwolnień chorobowych wśród pracowników.

Zwiększenie zaangażowania pracowników

Pracownicy, którzy otrzymują wsparcie od pracodawcy w zakresie work-life balance, są bardziej zaangażowani w pracę i czują większą lojalność wobec firmy.

Przyciąganie i utrzymywanie pracowników

W dzisiejszych czasach pracownicy poszukują pracodawców, którzy oferują korzyści i elastyczne harmonogramy pracy, które pozwalają na zrównoważenie życia prywatnego i zawodowego. Promowanie work-life balance może przyciągnąć najlepszych pracowników i zwiększyć ich lojalność wobec firmy.

Poprawa wizerunku firmy

Pracodawcy, którzy dbają o work-life balance swoich pracowników, często uważani są za bardziej humanitarnych, odpowiedzialnych i troszczących się o swoich pracowników. To może przyczynić się do pozytywnego wizerunku firmy wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej.

Cele work-life balance po stronie pracownika

Dbanie o work-life balance może przynieść wiele korzyści dla pracowników. Oto kilka celów, które motywują pracowników do realizowania work-life balance:

Zrównoważenie życia prywatnego i zawodowego

Pracownicy, którzy mają work-life balance, są w stanie zrównoważyć swoje obowiązki zawodowe i rodzinne, co pomaga im w utrzymaniu dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego.

Zwiększenie zadowolenia z pracy

Pracownicy, którzy mają elastyczne harmonogramy pracy i możliwość realizacji swoich prywatnych celów, są bardziej zadowoleni z pracy, co pozytywnie wpływa na ich morale i motywację.

Poprawa efektywności i produktywności

Pracownicy, którzy dbają o work-life balance, zazwyczaj są bardziej efektywni i produktywni w pracy, ponieważ mają więcej energii i są mniej narażeni na wypalenie zawodowe.

Poprawa zdrowia

Pracownicy, którzy mają work-life balance, są mniej narażeni na stres i choroby związane z nadmiernym obciążeniem pracą. Dbanie o work-life balance może pomóc w poprawie zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników.

Rozwój osobisty i zawodowy

Pracownicy, którzy mają czas na realizację swoich prywatnych celów, mają również więcej czasu na rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań, co może przyczynić się do rozwoju osobistego i zawodowego.

Cele work-life balance po stronie pracownika związane są z zrównoważeniem życia prywatnego i zawodowego, poprawą efektywności i produktywności, zdrowiem, rozwojem osobistym i zawodowym oraz zwiększeniem zadowolenia z pracy.

Skomentuj ten wpis