Kiedy zaczęto prace nad SI?

SI nie jest niczym nowym. Prace nad sztuczną inteligencją zaczęły się już w latach 50. XX wieku. W 1956 roku odbyła się konferencja Dartmouth, na której naukowcy po raz pierwszy skupili się na zagadnieniach dotyczących sztucznej inteligencji.

W latach 60. i 70. nastąpił gwałtowny rozwój tej dziedziny, a w kolejnych dziesięcioleciach prace nad sztuczną inteligencją trwały intensywnie i przyniosły wiele znaczących osiągnięć. Wraz z postępem w dziedzinie komputerów, programowania i algorytmów, dzisiaj sztuczna inteligencja jest stosowana w wielu dziedzinach życia, takich jak przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów, medycyna, finanse, samochody autonomiczne i wiele innych.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w codziennym życiu

Zakupy online

Zastosowanie sztucznej inteligencji jest coraz powszechniejsze w różnych dziedzinach, między innymi w e-commerce. Dzięki niej możliwe jest dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji opartych na historii zakupów i wyszukiwań, co przyczynia się do optymalizacji produktów oraz planowania zasobów i logistyki.

Wyszukiwarki internetowe

Wyszukiwarki internetowe również korzystają ze sztucznej inteligencji, ucząc się na podstawie ogromnych ilości danych dostarczanych przez użytkowników, aby zapewnić trafne wyniki wyszukiwania. Ponadto, wirtualne asystenci dostępne w smartfonach dzięki SI potrafią udzielać odpowiedzi na pytania, dawać rekomendacje oraz pomagać w organizacji codziennych zajęć.

Tłumaczenia tekstów

Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest również w tłumaczeniach maszynowych oraz automatycznym tworzeniu napisów. W inteligentnych budynkach i miastach, SI może regulować np. temperaturę, ruch drogowy czy oświetlenie, a inteligentne samochody korzystają z funkcji bezpieczeństwa opartych na SI.

Cyberbezpieczeństwo

W dziedzinie cyberbezpieczeństwa sztuczna inteligencja może pomóc w zwalczaniu cyberataków i innych zagrożeń cybernetycznych na podstawie rozpoznawania wzorców i śledzenia ataków.

Walka z dezinformacją

Ostatecznie, sztuczna inteligencja jest również wykorzystywana do zwalczania dezinformacji i fałszywych informacji, poprzez wykrywanie niepokojących słów i identyfikowanie wiarygodnych źródeł online.

SI Opieka zdrowotna, sztuczna inteligencja

Opieka zdrowotna

Badacze prowadzą badania nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej, w celu analizowania dużych ilości danych medycznych i wykrywania wzorców, co może prowadzić do nowych odkryć w medycynie oraz poprawy diagnostyki indywidualnej. Opracowano już programy wykorzystujące sztuczną inteligencję, takie jak system odbierający połączenia alarmowe, który może szybciej i skuteczniej wykrywać zatrzymanie akcji serca, oraz projekt KConnect, który oferuje wielojęzyczne usługi wyszukiwania informacji medycznych.

Transport i produkcja przemysłowa

W dziedzinie transportu sztuczna inteligencja może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, prędkości i efektywności ruchu kolejowego poprzez minimalizację tarcia kół, maksymalizowanie prędkości i umożliwienie jazdy autonomicznej. W produkcji przemysłowej sztuczna inteligencja może zwiększyć wydajność i sprowadzić fabryki z powrotem do Europy, wykorzystując roboty w produkcji oraz optymalizując ścieżki sprzedaży i przewidując na czas potrzeby serwisu maszyn i awarii. Projekt badawczy SatisFactory, współfinansowany przez UE, wykorzystuje systemy współpracy i rzeczywistość rozszerzoną, aby zwiększyć satysfakcję z pracy w inteligentnych fabrykach.

Żywność i rolnictwo

W dziedzinie żywności i rolnictwa sztuczna inteligencja może przyczynić się do budowy zrównoważonego systemu żywnościowego UE poprzez minimalizację stosowania nawozów, pestycydów i irygacji, co zapewni zdrowszą żywność i zmniejszy wpływ sektora na środowisko. Roboty mogą być wykorzystywane do usuwania chwastów, co ograniczy stosowanie środków chwastobójczych. Wiele gospodarstw rolnych już wykorzystuje sztuczną inteligencję do monitorowania ruchu, temperatury i spożycia paszy przez zwierzęta hodowlane.

Usługi publiczne, administracja

W administracji i usługach publicznych sztuczna inteligencja może wcześniej ostrzegać o klęskach żywiołowych, wykorzystując szeroki zakres danych i rozpoznawanie wzorców, co umożliwi skuteczne przygotowanie i łagodzenie skutków.

Sztuczna inteligencja w biznesie

Biznes

Sztuczna inteligencja pozwala firmom rozwijać nową generację produktów i usług w wielu sektorach, także w tych, w których przedsiębiorstwa europejskie już mają ugruntowaną pozycję, takich jak gospodarka ekologiczna i o obiegu zamkniętym, produkcja maszyn, rolnictwo, opieka zdrowotna, moda czy turystyka. Dzięki SI możliwe jest zwiększenie sprzedaży, poprawa konserwacji maszyn, wydajności i jakości produkcji, obsługi klienta, a także oszczędzanie energii.

Wpływ na demokrację

Wzmocnienie demokracji może być osiągnięte poprzez wykorzystanie kontroli opartej na danych, zapobieganie dezinformacji i cyberatakach oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości informacji. Sztuczna inteligencja może również wspierać różnorodność i otwartość, na przykład poprzez minimalizowanie możliwości uprzedzeń w procesach rekrutacyjnych i wykorzystywanie w zamian danych analitycznych. Dodatkowo, sztuczna inteligencja może pomóc w rozwoju narzędzi do analizowania opinii publicznej i preferencji, umożliwiając bardziej adekwatne reprezentowanie interesów obywateli w procesach decyzyjnych.

Siła robocza

Kolejnym obszarem pozytywnych skutków związanym z wdrażaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w europejskim przemyśle jest szeroko pojęta siła robocza. Prawdopodobnie pojawią się znaczne wyzwania związane z zastępowaniem ról przez automatyzację i sztuczną inteligencję, jednak podkreśla się, że wdrożenie AI stanowi również szansę na istotną zmianę kulturową w organizacjach. Kluczowe elementy tej zmiany kulturowej będą obejmować poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy, ponieważ pracownicy będą zdobywali nowe kwalifikacje do wykonywania bardziej bezpiecznych zadań, a firmy poprawią swoją zdolność do zapewniania bardziej skutecznego szkolenia i wsparcia, w tym poprzez wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej (AR – Augmented Reality) i rzeczywistości wirtualnej (VR – Virtual Reality). W kontekście fabryk i technologii produkcyjnych wdrożenie technologii AI może prowadzić do zredukowania możliwości popełnienia błędu przez człowieka.

Bibliografia

  1. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200827STO85804/sztuczna-inteligencja-co-to-jest-i-jakie-ma-zastosowania (dostęp: 19.04.2023)
  2. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/sztuczna-inteligencja-w-ue/20200918STO87404/sztuczna-inteligencja-szanse-i-zagrozenia (dostęp: 19.04.2023)
  3. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(2020)652713_EN.pdf (dostęp: 19.04.2023)

Skomentuj ten wpis