Czym jest recykling?

Recykling to proces przetwarzania odpadów w celu uzyskania surowców wtórnych, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych produktów. Dzięki recyklingowi możliwe jest ponowne wykorzystanie surowców, które zostały już wykorzystane do produkcji innych produktów, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów i zasobów naturalnych wykorzystywanych do produkcji nowych rzeczy.

Proces recyklingu może obejmować różne etapy, w zależności od rodzaju odpadów i surowców, jakie można z nich uzyskać. W przypadku surowców wtórnych, takich jak szkło, papier, metal czy tworzywa sztuczne, proces recyklingu zazwyczaj polega na ich zbieraniu, sortowaniu, czyszczeniu i przetwarzaniu w celu uzyskania surowców, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji nowych produktów.

Recykling jest ważny z wielu powodów. Po pierwsze, umożliwia ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska odpadów i tym samym zmniejsza zagrożenie dla środowiska i zdrowia publicznego. Po drugie, pozwala na oszczędzanie zasobów naturalnych i energii, które są potrzebne do produkcji nowych produktów. Wreszcie, recykling może stanowić źródło nowych miejsc pracy w sektorze gospodarki odpadami.

Dlatego też recykling jest ważną praktyką dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a każdy z nas może przyczynić się do tego poprzez segregację odpadów i ich odpowiednie przetwarzanie.

Prawidłowa segregacja odpadów
Prawidłowa segregacja odpadów

Segregacja odpadów komunalnych

Segregowanie odpadów to ważna czynność, która pozwala na ochronę środowiska poprzez zwiększenie efektywności procesów recyklingu i minimalizowanie ilości odpadów, które trafiają na wysypiska śmieci. Poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć, aby segregować odpady:

 1. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów. W różnych miejscach mogą obowiązywać różne zasady dotyczące segregacji odpadów, więc warto poznać je przed rozpoczęciem segregacji.
 2. Wykorzystaj odpowiednie pojemniki. Zazwyczaj do segregacji odpadów używa się pojemników o różnych kolorach. Niżej podamy więcej szczegółów na ten temat
 3. Oddzielaj odpady organiczne od innych rodzajów odpadów. Do pojemnika na odpady organiczne należy wrzucać resztki jedzenia, kawy, herbaty, liście i trawnik. Następnie można je wykorzystać do produkcji kompostu.
 4. Odpady szkła i plastiku należy oddzielać od reszty odpadów. W pojemniku żółtym należy umieszczać plastikowe butelki, puszki, opakowania po żywności i napojach.
 5. Papier i tekturę również należy oddzielać od innych odpadów. W pojemniku niebieskim należy umieszczać gazety, katalogi, karty pocztowe, pudełka z tektury, itp.
 6. Odpady niebezpieczne, takie jak baterie, żarówki, farby i chemikalia, należy oddzielać od reszty odpadów. W wielu miejscach funkcjonują specjalne punkty, w których można oddać tego rodzaju odpady.
 7. Pamiętaj, aby sortować odpady regularnie. Im częściej będziesz segregować odpady, tym mniej czasu i wysiłku będzie wymagać ta czynność.

Segregacja śmieci to prosta czynność, która pozwala na ochronę środowiska i zachowanie czystości w naszych miastach i wsiach. Z powyższych kroków wynika, że ważne jest, aby wykorzystywać odpowiednie pojemniki, oddzielać odpady organiczne, szkło, papier i tekturę, a także odpady niebezpieczne.

Jednolity System Segregacji Odpadów

Od 1 lipca 2017r. w Polsce wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Według tego systemu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane.

Segregacja śmieci - papier
Segregacja śmieci – papier

PAPIER – pojemniki niebieskie

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety, czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • papier biurowy
 • kartony, torby papierowe

Nie wrzucamy:

 • odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych i zużytych
 • chusteczek, pieluch, podpasek
 • kartonów po mleku i napojach
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • zanieczyszczonego papieru
 • papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych
Segregacja śmieci - metale i tworzywa sztuczne
Segregacja śmieci – metale i tworzywa sztuczne

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – pojemniki żółte

Wrzucamy:

 • butelki z tworzyw sztucznych
 • opakowania z tworzyw sztucznych, torebki, worki foliowe
 • kartony po mleku i sokach (TETRAPAK)
 • puszki
 • folię aluminiową
 • opakowania po środkach czystości, kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • zużytych baterii i akumulatorów
 • opakowań po farbach, lakierach i olejach
 • plastikowych zabawek
 • części samochodowych
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • artykułów wykonanych z połączenia tworzywa sztucznego i gumy
Segregacja śmieci - szkło
Segregacja śmieci – szkło

SZKŁO – pojemniki zielone

Wrzucamy:

 • butelki po napojach i żywności
 • słoiki bez metalowych nakrętek
 • szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany
 • szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek, świetlówek i reflektorów
 • szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach
 • luster i szyb okiennych
Segregacja śmieci - BIO odpady organiczne
Segregacja śmieci – BIO odpady organiczne

BIO ODPADY – pojemniki brązowe

Wrzucamy:

 • resztki warzyw i owoców
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew

Nie wrzucamy:

 • ziemi i kamieni
 • popiołu z węgla kamiennego
 • impregnowanego drewna
 • mięsa
 • odchodów zwierzęcych
 • zużytych olejów jadalnych
 • płyt wiórowych i pilśniowych
 • leków

ODPADY ZMIESZANE

Wrzucamy wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników i co nie jest odpadem niebezpiecznym lub zbieranym według innych zasad (jak np. przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony).

Piątka za segregację! | Spot

Źródło informacji o JSSO: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

Skomentuj ten wpis