CBDC – co to jest?

CBDC to skrót od angielskiego terminu „Central Bank Digital Currency”, czyli cyfrowej waluty emitowanej przez centralny bank.

CBDC ma na celu stworzenie cyfrowego odpowiednika tradycyjnej waluty, który będzie miał takie same cechy, jak fizyczna gotówka, ale będzie działał w środowisku cyfrowym. W odróżnieniu od kryptowalut, takich jak np. Bitcoin, CBDC byłby emitowany i kontrolowany przez bank centralny kraju, który pełniłby rolę regulatora i gwaranta stabilności wartości tej waluty.

Cyfrowa Waluta może mieć różne formy i funkcje, ale zwykle ma umożliwiać szybkie i bezpieczne transakcje między użytkownikami oraz zapewniać anonimowość lub prywatność transakcji. CBDC jest również często rozważane jako narzędzie polityki monetarnej, które pozwoliłoby bankom centralnym na bezpośrednie wpływanie na podaż i popyt pieniądza w kraju.

👍 Zalety CBDC 👍

Cyfrowa Waluta Banku Centralnego może mieć wiele potencjalnych zalet, takich jak:

 1. Poprawa efektywności transakcji: może przyspieszyć i zautomatyzować procesy płatnicze, co może pomóc w ograniczeniu kosztów transakcyjnych oraz zwiększeniu dostępności usług finansowych.
 2. Poprawa bezpieczeństwa: może zapewnić bezpieczny i szyfrowany sposób dokonywania płatności, co zmniejsza ryzyko kradzieży lub oszustw w porównaniu z gotówką lub tradycyjnymi formami płatności.
 3. Poprawa transparentności: umożliwia centralnym bankom monitorowanie i kontrolowanie płatności, co może pomóc w zapobieganiu przestępstwom finansowym, takim jak pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.
 4. Zwiększenie dostępności usług finansowych: może pomóc w zwiększeniu dostępności usług finansowych dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z tradycyjnych usług finansowych.
 5. Narzędzie polityki monetarnej: może umożliwić bankom centralnym bezpośredni wpływ na podaż i popyt na pieniądze, co może pomóc w kontrolowaniu inflacji.
 6. Możliwość wykorzystania w programach socjalnych: może być wykorzystany do bezpośredniego przekazywania środków na potrzeby społeczne lub w celach związanych z pomocą finansową w sytuacjach kryzysowych.

Warto jednak pamiętać, że wdrażanie CBDC wiąże się także z pewnymi wyzwaniami, takimi jak zagrożenia związane z bezpieczeństwem i prywatnością, a także potrzebą koordynacji działań pomiędzy różnymi sektorami i podmiotami.

Cyfrowa Waluta Banku Centralnego
Cyfrowa Waluta Banku Centralnego

👎 Wady CBDC 👎

Istnieją również potencjalne wady związane z wprowadzeniem CBDC, takie jak:

 1. Zagrożenia dla prywatności: może umożliwić centralnym bankom monitorowanie i kontrolowanie płatności, co może wpłynąć na prywatność użytkowników.
 2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa: może być podatny na cyberataki i inne zagrożenia związane z bezpieczeństwem, co może spowodować utratę środków lub naruszenie prywatności użytkowników.
 3. Wymagana infrastruktura technologiczna: Wprowadzenie CBDC wymagałoby stworzenia odpowiedniej infrastruktury technologicznej, co może być kosztowne i czasochłonne.
 4. Wpływ na sektor bankowy: Wprowadzenie CBDC może wpłynąć na tradycyjne usługi bankowe i zmniejszyć ich znaczenie, co może wpłynąć na sektor bankowy.
 5. Wymagane zmiany prawne i regulacyjne: Wprowadzenie CBDC wymagałoby dokonania zmian prawnych i regulacyjnych, co może być trudne i czasochłonne.
 6. Wpływ na stabilność finansową: Wprowadzenie CBDC może wpłynąć na stabilność finansową kraju, co może spowodować nieprzewidywalne konsekwencje dla gospodarki i rynków finansowych.

Wszystkie te kwestie należy uwzględnić i dokładnie przemyśleć przed wprowadzeniem Cyfrowej Waluty Banku Centralnego.

Gdzie funkcjonują Cyfrowe Waluty?

Obecnie kilka krajów prowadzi lub przeprowadziło badania nad wprowadzeniem CBDC, ale żaden kraj nie wprowadził jeszcze pełnej i powszechnej wersji CBDC.

Które kraje pracują nad CBDC?

 1. Chiny – Chiny są jednym z liderów w badaniach nad CBDC i planują wprowadzenie cyfrowego juana.
 2. Szwecja – Riksbank, bank centralny Szwecji, prowadzi badania nad e-koroną, która jest cyfrową wersją szwedzkiej korony.
 3. Wielka Brytania – Bank of England prowadzi badania nad cyfrowym funtem szterlingiem.
 4. Kanada – Bank of Canada prowadzi badania nad cyfrową walutą.
 5. Bahamy – Bahamy wprowadziły Sand Dollar w 2020 roku, co jest pierwszym narodowym CBDC na świecie.
 6. Tunezja – Tunezja wprowadziła e-dinar w 2019 roku.

Cyfrowe Euro w Unii Europejskiej

Cyfrowe euro to propozycja wprowadzenia przez Europejski Bank Centralny (ECB) cyfrowej waluty dla strefy euro. ECB prowadzi obecnie badania i konsultacje w sprawie wprowadzenia cyfrowego euro, które ma być bezpieczne, wydajne, innowacyjne i odpowiedzialne.

Wprowadzenie cyfrowego euro miałoby na celu zapewnienie alternatywnego środka płatności cyfrowych, a także zwiększenie ochrony prywatności i bezpieczeństwa płatności. Cyfrowe euro miałoby również służyć jako narzędzie do zwalczania nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Obecnie ECB prowadzi badania nad możliwymi konstrukcjami cyfrowego euro i konsultuje się z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami w sprawie najlepszych sposobów wdrożenia cyfrowego euro.

Wprowadzenie cyfrowego euro będzie wymagać stworzenia odpowiedniej infrastruktury technologicznej i zmian w prawie i regulacjach, co może zająć sporo czasu i wysiłku. ECB szacuje, że cyfrowe euro mogłoby zostać wprowadzone w ciągu pięciu lat od podjęcia decyzji o jego wprowadzeniu.

Skomentuj ten wpis