Anonimowi Alkoholicy: Jak działa wspólnota AA?

Anonimowi Alkoholicy to organizacja, która powstała w 1935 roku w Stanach Zjednoczonych. Jest to grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, którzy starają się przestać pić i utrzymać trzeźwość.

Głównym celem Anonimowych Alkoholików jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni, w której osoby z problemem alkoholowym mogą spotkać się i dzielić swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją. AA stosuje zasadę anonimowości, co oznacza, że tożsamość członków jest chroniona i nie ujawniana publicznie.

Podstawą programu AA jest 12 kroków, które mają pomóc osobom z problemem alkoholowym w pokonaniu uzależnienia i utrzymaniu trzeźwości. 12 kroków opiera się na przyznaniu się do mocy alkoholu nad życiem i proponuje sposób na odzyskanie kontroli nad swoim życiem poprzez duchowe przemiany, dobre relacje z innymi ludźmi oraz pracę nad swoimi wadami i charakterem.

Anonimowi Alkoholicy to globalna organizacja, której grupy wsparcia można znaleźć w niemal każdym kraju na świecie. AA jest uważane za jedną z najskuteczniejszych metod leczenia alkoholizmu i pomocy w utrzymaniu trzeźwości.

Program 12 kroków

Program 12 kroków to fundamentalna część programu Anonimowych Alkoholików (AA). Jest to seria kroków, które mają pomóc osobom z problemem alkoholowym w przezwyciężeniu uzależnienia i utrzymaniu trzeźwości. Poniżej znajdują się kroki tegoż programu:

 1. Przyznanie się, że jest się bezsilnym wobec alkoholu i że życie stało się niekontrolowalne.
 2. Dojście do przekonania, że istnieje moc większa niż my, która może pomóc w odzyskaniu naszego zdrowia psychicznego i fizycznego.
 3. Przeprowadzenie szczerej i dogłębnej inwentaryzacji naszych wad i mocnych stron.
 4. Przyznanie się przed sobą i innymi ludźmi, Bogiem lub siłą wyższą, do charakteru naszych wad i błędów.
 5. Przygotowanie się do wybaczenia sobie oraz innym ludziom za szkody wyrządzone przez nasze picie.
 6. Gotowość do pozwolenia mocy wyższej usunąć nasze wady i charakter naszych błędów.
 7. Modlitwa o to, aby siła wyższa usunęła nasze wady i błędy.
 8. Opracowanie listy osób, które w jakiś sposób skrzywdziliśmy i gotowość do naprawienia wyrządzonych przez nas szkód.
 9. Naprawianie szkód wyrządzonych innym ludziom, o ile jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka naprawa mogłaby ich skrzywdzić lub szkodzić.
 10. Kontynuowanie codziennej inwentaryzacji i natychmiastowe przyznawanie się do błędów, gdy się one zdarzą.
 11. Modlitwa i medytacja, aby móc poprawić naszą świadomość Boga lub mocy wyższej, o ile ją rozumiemy, i o zdolność do wypełniania Jego woli.
 12. Przekazywanie doświadczenia, siły i nadziei innym alkoholikom i kontynuowanie praktykowania tych zasad we wszystkich aspektach naszego życia.

Program 12 kroków to proces duchowy, który ma pomóc osobom z problemem alkoholowym w przezwyciężeniu swojego uzależnienia i prowadzeniu trzeźwego życia. Program ten opiera się na idei, że poprzez przyznanie się do naszych błędów i krzywd, szukanie mocy wyższej i pracy nad naszym charakterem, możemy stać się lepszymi ludźmi i osiągnąć trwałą trzeźwość.

Mityngi AA odbywają się w wielu miastach Polski
Mityngi AA odbywają się w wielu miastach Polski

Jak wygląda mityng AA?

Mityng AA (Alcoholics Anonymous) to spotkanie grupy ludzi, którzy próbują pozostać trzeźwi i powstrzymać się od picia alkoholu. Mityngi odbywają się zwykle regularnie, zazwyczaj raz dziennie lub kilka razy w tygodniu i są prowadzone przez członków AA, którzy nazywani są „sponsorami”.

Podczas mityngów uczestnicy mają okazję dzielić się swoimi doświadczeniami z walką z nałogiem alkoholowym, uzyskiwać wsparcie i motywację od innych członków grupy oraz uczestniczyć w rozmowach i dyskusjach na temat różnych aspektów uzależnienia od alkoholu. Mityngi AA są bezpłatne i otwarte dla każdego, kto chce przestać pić i zyskać wsparcie od innych osób w podobnej sytuacji.

Mityngi AA mają na celu pomóc uczestnikom w utrzymaniu trzeźwości i rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z nałogiem alkoholowym w życiu codziennym. W trakcie mityngów omawiane są kwestie takie jak duchowość, postęp w trzeźwości, trudności w życiu i relacjach z innymi ludźmi, a także sposoby na radzenie sobie z emocjami i trudnościami, które mogą prowadzić do nawrotów uzależnienia.

Mityngi AA są jednym z podstawowych elementów programu AA, który opiera się na wspomnianych wyżej 12 krokach, mających na celu przyczynienie się do duchowej i emocjonalnej odnowy osób walczących z nałogiem alkoholowym.

Lista mityngów AA stacjonarnych i online

Istnieje strona internetowa prowadząca spis mityngów Anonimowych Alkoholików w Polsce. Na czas pisania artykułu w bazie odnaleźć można informacje o godzinach ponad 3000 spotkań grup AA w ponad 2000 lokalizacji. Spis te zawiera informacje przesyłane przez poszczególne grupy. Dlatego też autorzy nie są w stanie zagwarantować, że wszystkie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Warto jest zatem potwierdzić czas i miejsce spotkania kontaktując się z organizatorem danego mityngu AA.

Kogo może dotknąć alkoholizm?

Alkoholizm to choroba, która może dotknąć każdego człowieka, niezależnie od wieku, płci, pochodzenia czy statusu społecznego. Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo, a osoba z problemem alkoholowym może przez długi czas nie zdawać sobie sprawy z powagi swojego problemu. Chociaż alkoholizm występuje częściej u dorosłych, może także dotknąć młodzież i dzieci, które zaczynają pić w bardzo młodym wieku.Nie ma jednej konkretnej przyczyny, która prowadzi do uzależnienia od alkoholu, ale istnieje wiele czynników, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na alkoholizm, takich jak:

 • Dziedziczność: Badania sugerują, że istnieje pewna genetyczna skłonność do uzależnienia od alkoholu i rozwoju innych uzależnień.
 • Stres i trudności życiowe: Ludzie, którzy doświadczają trudności życiowych, takich jak stres, depresja, trudne relacje międzyludzkie, mogą próbować radzić sobie za pomocą alkoholu, co może prowadzić do uzależnienia.
 • Złe wzorce zachowań: Osoby, które dorastały w rodzinach, w których był alkoholizm, mogą mieć większe ryzyko samodzielnego uzależnienia się od alkoholu.
 • Środowisko: Ludzie, którzy często przebywają w miejscach, w których spożywa się alkohol, takich jak bary i klubu nocne lub którzy mają znajomych, którzy piją dużo, mają większe ryzyko uzależnienia się od alkoholu.
 • Płeć i wiek: Mężczyźni mają większe ryzyko uzależnienia się od alkoholu niż kobiety, a osoby w wieku 18-29 lat mają większe ryzyko niż osoby starsze.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że alkoholizm to choroba, która wymaga leczenia. Jeśli podejrzewasz, że ty lub ktoś z twoich bliskich cierpi na uzależnienie od alkoholu, warto szukać pomocy specjalisty lub grupy wsparcia, takiej jak AA (Anonimowi Alkoholicy).

5/5 - (Ocen: 1)

Skomentuj ten wpis